1 อัตรา
ตามตกลง
11 มิถุนายน 2557

ลักษณะงาน

ดูแลด้าโภชนาการ ด้านอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาตร์การอาหารและโภชนาการ

สวัสดิการ :

บ้านพัก โบนัส และตามกฏหมายสวัสดิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จังหวัดปัตตานี

จังหวัด :

ปัตตานี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครทาง E-Mail หรือ โทรติดต่อ คุณแอเสาะ เจะเตะ