2 อัตรา
ตามตกลง
3 กันยายน 2555

ลักษณะงาน

พัฒนาโปรแกรมและ Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูล และระบบงานโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถสูงในการพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา PHP, Ajax, JavaScript, Jquery, HTML, CSS
มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบฐานข้อมูล และใช้ Database MySQL / SQL

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

98/10 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

hr@advancestep.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ส่งอีเมล์ เพื่อพิจารณา นัดสัมภาษณ์ ที่ hr@advancestep.com


Company Profile

98/10 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 029306291 029306285