1 อัตรา
ตามตกลง
1 ธันวาคม 2554

ลักษณะงาน

ดูแลเว็บไซด์ของบริษัท ได้แก่
- www.kaceecurtain.com
- www.kcsmilekids.com
- www.kaceeasia.cn

และงานเขียนที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.50 up
ประสบการณ์ : 1-3 ปี
อายุ : 23 ถึง 28 ปี
เพศ : ชาย หรือ หญิง

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

15 ถนนบางบอน5(สายเดิม) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume


Company Profile

15 ถนนบางบอน5(สายเดิม) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร 10160 0-2429-3333 0-2429-3800