3 อัตรา
ตามตกลง
3 พฤศจิกายน 2554

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบการดำเนินงาน แผนงานของหัวหน้าแปลง/เจ้าหน้าที่ประจำแปลง
2. ตรวจสอบผลปฎิบัติงานของหัวหน้าแปลง
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ปี
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้
5. ส่งแผนงานประจำเดือน/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย วุฒิปริญญาตรี สาขา พืชไร่, เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
อ่าน-เขียน ภาษาจีนได้ดี (จะได้ีรับพิจารณาพิเศษ)
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านเกษตร
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบืี้องต้นได้ Ms.word/excel

สวัสดิการ :

หอพัก/บ้านพัก
เบี้ยขยัน
โบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อุดรธานี

จังหวัด :

อุดรธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครได้ที่ recruitment.thp@gmail.com หรือ
โทรศัพท์ 042-249466, 081-9749186