หลายอัตรา
12,000 บาท
3 กุมภาพันธ์ 2558

ลักษณะงาน

ดูแล จัดการ งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล จัดการระบบเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การช่วยแพทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีแก่ผู้มา รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

สวัสดิการ :

สำหรับพนักงานประจำ
1.วงเงินค่ารักษาพยาบาล
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
4.ประกันชีวิต
5.ส่วนลดกรณีซื้อยา
6.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
7. ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

วิธีการรับสมัคร :

สนใจติดต่อสมัครด้สยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กทม. 10110

หมายเหตุเพิ่มเติม :

1. ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 9 อาคาร 1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 #2920 คุณอมรรัตน์, 2924 คุณกรกนก

หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงานพร้อมเอกสารตัวจริง ดังต่อไปนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcript,ปริญญาบัตร,) พร้อมตัวจริง
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) พร้อมตัวจริง
6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) พร้อมตัวจริง
7. ใบขับขี่ (ถ้ามี)
8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
10. ผลตรวจสุขภาพประจำปี ล่าสุด สำหรับผู้ที่สมัคร Part time จำเป็นต้องมี