4 อัตรา
ตามตกลง
19 กันยายน 2554

ลักษณะงาน

วิจัยและ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต โดยการออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรมบนเว็บ (Web Application) คิดค้นวิจัย ระบบโปรแกรมบนเว็บ ดูแล ทดสอบ ตรวจสอบระบบโปรแกรมบนเว็บ...

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ ได้แก่ HTML , CSS , PHP , JAVA , VB.NET, JSP, AJAX , Datavase (MySQL) , Web Sever (Apache , Tom Cat)
หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสนใจรักงานด้านการเขียนโปรแกรม , ชอบค้นหาความรู้งานได้เร็ว , มีความคิดสร้างสรรค์
หากมีความรู้ด้าน การเขียน application บน iphone จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้ามีความชำนาญด้าน ด้านภาษา VB.Net กับ JAVA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สำหรับพนักงานประจำ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์
2. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี
3. วันพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วัน/ปี
4. สิทธิ์การซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับพนักงานในราคาพิเศษจากบริษัทฯ ร่วมเครือ และสวัสดิการอื่นๆ

สำหรับพนักงานสัญญาจ้าง
1. บริษัทมีห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท/ปี
3. ซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้
Promotion ในราคาพนักงาน
4. สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามเงื่อนไขบริษัท
5. ตรวจสภาพการได้ยินของหู ปีละ 1 ครั้ง
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ
8. การรักษากรณีเจ็บป่วย ทั้งในและนอกเวลางาน จากประกันสังคม
9. รายได้รวม เงินเดือน + เบี้ยขยัน + Incentive ส่วนตัว + Incentive กลุ่ม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตราชเทวี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุเพิ่มเติม :

-


Company Profile

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2628888 ต่อ 8324 , 8329 02-2628327
ตำแหน่งงานอื่น ๆ