6 อัตรา
ตามตกลง
19 กันยายน 2554

ลักษณะงาน

- คิดค้น และพัฒนา Application ต่างๆ ที่รันบนอุปกรณ์มือถือ (PDA, Mobile Phone) ทุก OS เพื่อที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้ ได้เป็นอย่างดี
- ค้นคว้า และ วิจัย และพัฒนา Application ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง และมองเห็นว่าจะมีคนสนใจ และใช้งาน ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้ได้เร็ว ชอบความท้าทาย ชอบเทคโนโลยีสิ่งแปลกใหม่
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมที่รันบนอุปกรณ์มือถือได้ ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานที่น่าสนใจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ Databaseที่ใช้ หรือเกี่ยวกับการเขียน Mobile Application
มีความเข้าใจใน HTML , HTTP Protocol, Basic Networking

สวัสดิการ :

สำหรับพนักงานประจำ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์
2. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี
3. วันพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วัน/ปี
4. สิทธิ์การซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับพนักงานในราคาพิเศษจากบริษัทฯ ร่วมเครือ และสวัสดิการอื่นๆ

สำหรับพนักงานสัญญาจ้าง
1. บริษัทมีห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท/ปี
3. ซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้
Promotion ในราคาพนักงาน
4. สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามเงื่อนไขบริษัท
5. ตรวจสภาพการได้ยินของหู ปีละ 1 ครั้ง
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ
8. การรักษากรณีเจ็บป่วย ทั้งในและนอกเวลางาน จากประกันสังคม
9. รายได้รวม เงินเดือน + เบี้ยขยัน + Incentive ส่วนตัว + Incentive กลุ่ม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตราชเทวี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุเพิ่มเติม :

-


Company Profile

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2628888 ต่อ 8324 , 8329 02-2628327
ตำแหน่งงานอื่น ๆ