5 อัตรา
ตามตกลง
19 กันยายน 2554

ลักษณะงาน

ทำงานด้านการพัฒนา Web ของ YellowPages และ Hunsa เพื่อให้ตอบสองผู้เข้าใช้ได้ดีที่สุด และเป็นที่นิยมโดยมีผู้เข้าชมติดระดับ Top 5 ในการเข้าใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่ระบุเพศ อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML,XHTML ,CSS และ ใช้เครื่องมือในที่ เกี่ยวข้อง กับ Graphic ได้
มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต ด้วยภาษาต่างๆ เช่น PHP,JSP,.NET,JavaScript, AJAX ,Python เป็นต้น
มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบ พัฒนาระบบบนฐาน ข้อมูล เช่น my SQL Oracal , MS-SQLเป็นต้น
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็น อย่างดี ทำงานเป็นทีม
มีประสบการณ์ 1-5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ
เน้นพัฒนาระบบงาน ด้วยภาษา .NET

สวัสดิการ :

สำหรับพนักงานประจำ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์
2. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี
3. วันพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วัน/ปี
4. สิทธิ์การซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับพนักงานในราคาพิเศษจากบริษัทฯ ร่วมเครือ และสวัสดิการอื่นๆ

สำหรับพนักงานสัญญาจ้าง
1. บริษัทมีห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 6,000 บาท/ปี
3. ซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ขอสิทธิ์ใช้
Promotion ในราคาพนักงาน
4. สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามเงื่อนไขบริษัท
5. ตรวจสภาพการได้ยินของหู ปีละ 1 ครั้ง
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ งานเลี้ยงต่างๆ
8. การรักษากรณีเจ็บป่วย ทั้งในและนอกเวลางาน จากประกันสังคม
9. รายได้รวม เงินเดือน + เบี้ยขยัน + Incentive ส่วนตัว + Incentive กลุ่ม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตราชเทวี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุเพิ่มเติม :

-


Company Profile

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2628888 ต่อ 8324 , 8329 02-2628327
ตำแหน่งงานอื่น ๆ