หลายอัตรา
ตามตกลง
4 กันยายน 2554

ลักษณะงาน

ควบุคมงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

มีที่พัก,ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัด :

พิษณุโลก

วิธีการรับสมัคร :

ทางอีเมลล์ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์


Company Profile

30/160 ซ.พระลือ 3 ถ.พระลือ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 086-6594116, 086-4293047