3 อัตรา
ตามตกลง
4 มิถุนายน 2554

ลักษณะงาน

1.จัดทำทะเบียนควบคุมแบบภายใน
2.แจกจ่ายแบบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตและ updateแบบ
3.ดูแล Budget ของแผนกรวมทั้งดูแลเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน
4.สรุปรายงานประจำเดือน
5.รายงานการมาปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานในแผนก
6.จัดทำ Memo ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSAS18001)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไปหรือเทียบเท่าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 1ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หอพัก ศูนย์รับเลี้งเด็ก ชุดฟอร์ม เบี้ยขยัน โบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อยุธยา

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง, จดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานและรูปถ่าย, ทาง email, ทางเวบไซต์