หลายอัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค ( FMCG ) อย่างน้อย 5-8 ปี

ประสบการณ์ด้านการบริหารงานการขายหรือส่งเสริมการขายในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3-5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Bangkok

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ