1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

1.อายุ 20-37 ปี เพศชาย
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
3. ประสบการณ์การทำงาน 2-4 ปี
4. ผ่านการเกณฑทหารแล้ว, ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
5. งานที่ทำคือ ควบคุมปริมาณวัสดุคงคลัง, ติดต่อฝ่ายจัดซื้อในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังพัสดุ

Contact to K.Lakhana

Office of Human Resources

Thai Beverage Public Company Limited

โทร.(035) 362175-8 ต่อ 120,122

Lakhana.c@thaibev.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Ayuthaya

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ