1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานแผนงานสุราเก็บบ่ม

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป และประสบการณ์โดยตรงในด้านบริหาร จัดการฐานข้อมูลและการประมวผล (MIS) ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อ

คุณนพพร ทองสร้อย

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลสายการผลิตสุรา สำนักทรัพยากรบุคคล

บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) อาคารแสงโสมพหลโยธิน

โทรศัพท์ 02-2784321 ต่อ 6100

e-mail : nopporn.t@thaibev.com หรือ www.thaibev.com/career

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Bangkok

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ