1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี รวมถึงรวบรวมจัดเก็บเอกสารด้านการเงินและรายงานต่างๆ และทะเบียนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและควบคุมประสานงานเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ให้เรียบร้อยถูกต้องทันเวลา

1. ปริญญาตรีสาขาการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 0-2 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีการเงิน
4. สามารถใช้โปรมแกรม MS Office
5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6. มีความกระตือรือร้น
7. มีทักษะการสื่อสาร, มนุษยสัมพันธ์ดี
8. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ประจำที่ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่

ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร โทร 055-728400 ต่อ 5071 (คุณคมกฤช)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-1275555 ต่อ 4116 (คุณณํฐพร)

E-Mail: Nutthaporn.k@thaibev.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Kampangpet

จังหวัด :

กำแพงเพชร

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ