1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

ประสานงานกับสำนักทรัพยากรบุคคล ในการบริหารงานบุคคลของศูนย์กระจายสินค้าฯ รวมทั้งรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทางงด้านงานบุคคลของพนักงานในสังกัด

1. ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคลหรือใกล้เคียง

2. ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบุคคล 0-2 ปี

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงระเบียบเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆของบริษัท

6. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานที่ดี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ประจำที่ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่

ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร โทร 055-728400 ต่อ 5071 (คุณคมกฤช)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-1275555 ต่อ 4116 (คุณณํฐพร)

E-Mail: Nutthaporn.k@thaibev.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Kampangpet

จังหวัด :

กำแพงเพชร

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ