หลายอัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ เรื่องงานโครงการ CDM ประสานงานการตรวจประเมินโรงงานสาขา สำนักงานใหญ่และหน่วยงานภายนอก จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ CDM

ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสิ่งแวดล้อม

มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

มีความรู้ความเข้าใจ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อยู่ในระดับดี

มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทั่วไป

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

Contact to K.SiripornOffice of Human Resources

Thai Beverage Public Company Limited

M Floor, Sangsom Bldg., 14 Vibhavadee Rangsit Road, Ladyao Jatuchak, Bangkok 10900 THAILAND

Tel : 662 127-5555 ต่อ 5092

siriporn.s@thaibev.com


คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Bangkok

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ