หลายอัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

Assistant International HR Manager

Bachelor’s Degree or higher in Political Science or related fields, Master's Degree in HRM or HRD is preferable.
At least 5 years in Human Resources experience a multinational company will be advantage.
Minimum 2 years experience working with expatriates
Good personality and human relations.
Must have strong leadership and interpersonal skill.
Excellent spoken and written English skills
Good computer literacy in Microsoft Word, Excel and PowerPoint
Contact to K.Manussanun

Office of Human Resources

Thai Beverage Public Company Limited

M Floor, Sangsom Bldg., 14 Vibhavadee Rangsit Road, Ladyao Jatuchak, Bangkok 10900 THAILAND

Tel : 662 127-5555 ต่อ 5023

manussanun.p@thaibev.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Bangkok

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ