1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการจัดคิวและกำหนดเส้นทางการวิ่งของรถแต่คันอย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้สินค้า ไปถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วทันเวลา โดยใช้ทรัยพากรอย่างคุ้มค่า

1. ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า 0-2 ปี
3. สามารถใช้โปรมแกรม MS Office
4. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
5. พิมพ์ดีดภาษาไทยได้คล่อง
6. มีความรู้เรื่องเส้นทางการขนส่งสินค้า
7. มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ประจำที่ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร
ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่
ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร โทร 055-728400 ต่อ 5071 (คุณคมกฤช)
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-1275555 ต่อ 4116 (คุณณํฐพร)
E-Mail: Nutthaporn.k@thaibev.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Kampangpet

จังหวัด :

กำแพงเพชร

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ