1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

บริหารงานด้านบัญชี การเงิน ข้อมูลและธุรการของศูนย์ขนส่งให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนงานศูนย์ขนส่งให้เป็นไปเป้าหมายที่วางไว้

1. ปริญญาตรี หรือโทด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี-การเงิน และธุรการไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. มีความรู้ในงานบัญชีและการเงินอย่างดีเยี่ยม

4. มีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ระบบ SAP และโปรแกรมรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างดี

5. มีความรู้ด้านการบริหารบุคคลและกฎหมายแรงงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ประจำที่ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่

ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร โทร 055-728400 ต่อ 5071 (คุณคมกฤช)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-1275555 ต่อ 4116 (คุณณํฐพร)

E-Mail: Nutthaporn.k@thaibev.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Kampangpet

จังหวัด :

กำแพงเพชร

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ