1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

วางแผนการบำรุงรักษารถบรรทุกและวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแซมรถบรรทุก รวมทั้งควบคุมให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถบรรทุกอย่างน้อย 3 ปี

4. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเป็นอย่างดี

5. สามารถวางแผนและวิเคราะห์การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ประจำที่ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่

ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร โทร 055-728400 ต่อ 5071 (คุณคมกฤช)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-1275555 ต่อ 4116 (คุณณํฐพร)

E-Mail: Nutthaporn.k@thaibev.comคุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Kampangpet

จังหวัด :

กำแพงเพชร

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ