1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดเตรียมสินค้า และรถขนส่งสินค้า ควบคุมการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได้ตรงเวลา

1. เพศชาย
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขนส่งสินค้า อย่างน้อย 5 ปี

4. มีความรู้ด้านการจัดส่งสินค้าเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านเส้นทางการขนส่ง ระบบการจัดส่ง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

6. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกของรถบรรทุกบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ประจำที่ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่

ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร โทร 055-728400 ต่อ 5071 (คุณคมกฤช)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-1275555 ต่อ 4116 (คุณณํฐพร)

E-Mail: Nutthaporn.k@thaibev.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Kampangpet

จังหวัด :

กำแพงเพชร

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด


Company Profile

14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร 10900 02-127-5555 ต่อ 5969 02-127-5555 ต่อ 5969
ตำแหน่งงานอื่น ๆ