หลายอัตรา
ตามตกลง
1 พฤศจิกายน 2553

ลักษณะงาน

1. ดูแลงานจัดกิจกรรมส่งเสิรมการขายคอมพิวเตอร์ SVOA
2. ติดต่อกับหน่วยงานหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. คิดและออกแบบรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย, จัดงาน Event, Roadshow และกิจกรรมในบูธตามสถานที่ต่างๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือการขาย 1-3 ปี
- มีความคิดสร้างสรรค์, มีความคล่องตัว และรับผิดชอบสูง
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือทำงานในวันหยุดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

สวัสดิการ :

ไม่ได้ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Bangkok

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานผ่านเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com (คลิกที่ปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ด้านล่าง)
- สมัครงานผ่านทางอีเมล์ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
- สมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)