1 อัตรา
ตามตกลง
17 เมษายน 2553

ลักษณะงาน

วางระบบด้านความปลอดภัยในการทำงาน, ติดตาม, ปรับปรุง, แก้ไข และพัฒนาระบบความปลอดภัยให้สมบูรณ์ รวมถึงการจัดฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่รับรองโดยกระทรวงการศึกษา
มีประสบการณ์ด้านการวางระบบความปลอดภัยในธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป
สามารถให้ความรู้ และจัดฝึกอบรมพนักงานรายสัปดาห์ รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
หากผ่านการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต / เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้ดี และมีความรู้ในกฎหมายด้านความอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, วันหยุดตามประเพณี, วันลาพักร้อน,ประกันชีวิตกลุ่ม, โบนัสประจำปี, การปรับเงินเดือนประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ นอกเหนือจากประกันสังคม,เงินช่วยเหลือต่าง ๆ, ชุดยูนิฟอร์ม, การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน, กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อำเภอนครหลวง

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

ทุกตำแหน่งสมัครงานOnline หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ "สำนักงานใหญ่" เข้ารับการสัมภาษณ์และทำข้อสอบ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น. หรือส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ


Company Profile

อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 เลขที่ 36/83 ซ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0-2664-1701 0-2259-3013, 0-2262-0717