2 อัตรา
ตามตกลง
30 มีนาคม 2553

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี
ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.เงินรางวัลประจำปี
3.ค่าครองชีพ
4.ประกันชีวิต
5.ประกันอุบัติเหตุ
6.ค่ารักษาพยาบาล
7.สหกรณ์ออมทรัพย์
8.ชมรมฌาปนกิจ
9.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
10.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน
11.ส่วนลดในการซื้อสินค้าและร้านอาหาร
12.สินค้าลดราคาสำหรับพนักงาน
13.เงินกู้ยืม
14.ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15.ของขวัญแต่งงาน
16.ทุนการศึกษาบุตร
17.การตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับพนักงานแผนกร้านอาหาร และพนักงานขายประจำร้าน มีเพิ่มเติม ได้แก่
18.ชุดเครื่องแบบพนักงาน
19.Service Charges,Tips (สำหรับแผนกร้านอาหาร)
20.ค่ารถ
21.ค่ากะการทำงาน
22.การฝึกอบรมต่างๆ
23.การสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

มุกดาหาร

จังหวัด :

มุกดาหาร

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครงาน สามารถสมัครได้ดังนี้
1.สมัครผ่าน www.thaibestjobs.com
2.สมัครผ่าน www.jimthompson.com/jobs
3.ส่งประวัติย่อ (Word Version) ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ไปที่ e-mail address : recruit_sw@jimthompson.com และ nummg@hotmail.com (ส่งมาทั้ง 2 e-mail)
4.จดหมายสมัครงาน ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง โดยจ่าหน้าซองถึง "คุณเสกสรร เกตุวัตร แผนกบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด เลขที่ 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500" และวงเล็บมุมซองว่า"สมัครงาน"
5.สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สำนักงานสุรวงศ์ โดยสามารถเดินทางได้ดังนี้ รถประจำทางที่ผ่านถนนสีลม แล้วเดินเข้าซอยธนิยะพลาซ่า ได้แก่ สาย 15,76,77,115,162,163,164,177,ปอ.504,ปอ.544,ปอ.547 และ ปอ.พ.2, สายที่ผ่านถนนพระราม 4 แล้วเดินเข้าถนนสุรวงศ์ ได้แก่ 16,21,36 และ 141, รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง, รถไฟใต้ดินลงสถานีสีลม
วัน-เวลารับสมัคร และติดต่อสอบถาม คือ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สำหรับผู้สนใจสมัครตำแหน่งนี้ นอกจากสมัครโดยวิธีอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถสมัครโดยตรงด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคล โรงงานปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-4444-1558 ต่อ 3111-4


Company Profile

เลขที่ 9 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-632-8100-4 02-632-8111