หลายอัตรา
ตามตกลง
1 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์, พืชไร่-นา, เทคโนโลยีการผลิตพืช ส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถเจรจาต่อรอง โน้มน้าวจิตใจได้
มีพาหนะพร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ (รถจักรยานยนต์)
มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

จังหวัด :

อำนาจเจริญ

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครทาง E-mail หรือส่งจดหมายมาที่
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ตามที่อยู่ของบริษัท