2 อัตรา
ตามตกลง
21 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 23-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
มีความละเอียดรอบคอบ เคยผ่านงานด้านการตรวจสอบเอกสารด้านสินเชื่อ หรือเงินกู้
สามารถเดินทางออกตรวจตามสาขาได้ในบางครั้ง

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

จังหวัด :

นครราชสีมา

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครทาง E-mail หรือส่งจดหมายมาที่
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ตามที่อยู่ของบริษัท