หลายอัตรา
ตามตกลง
6 กันยายน 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิ ม. 6-ปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สนใจสามารถเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติส่วนตัว สำเนาวุฒิการศึกษาขึ้นสูงสุด สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว 1 รูป มาได้ที่ บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ปฏิบัติงานที่ ธ.กสิการไทย พหลโยธิน และราษฎร์บูรณะ


Company Profile

อาคารธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานพหลโยธิน) ชั้น 3 400/22 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2273-1780-1, 0-2273-3467 0-2273-3469