หลายอัตรา
ตามตกลง
6 กันยายน 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีสมาชิกทีมอย่างน้อย 15 คน
มีสำนักงานพร้อมพนักงานและอุปกรณ์เพื่อรองรับงาน

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สนใจสามารถเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติส่วนตัว สำเนาวุฒิการศึกษาขึ้นสูงสุด สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว 1 รูป มาได้ที่ บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ายได้จากผลงานที่ผ่านมาเฉลี่ยมากกว่า 300,000 บาท/เดือน เปิดรับสมัครผู้สามารถทำงานในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- ภาคกลาง : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา
- ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี พัทยา และระยอง
- ภาคใต้ : จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง


Company Profile

อาคารธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานพหลโยธิน) ชั้น 3 400/22 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2273-1780-1, 0-2273-3467 0-2273-3469