1 อัตรา
ตามตกลง
7 สิงหาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครงานโปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณธารีกาญจน์/คุณกาญจนา/คุณณัฐวจี (วันจันทร์-วันศุกร์)ตามที่อยู่ของยริษัท