1 อัตรา
ตามตกลง
8 กันยายน 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/การขาย
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครงานโปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณธารีกาญจน์/คุณกาญจนา/คุณณัฐวจี (วันจันทร์-วันศุกร์)ตามที่อยู่ของยริษัท