หลายอัตรา
ตามตกลง
30 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทนายความไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
สามารถร่างสัญญา มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษดี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ของบริษัท


Company Profile

อาคารรามาแลนด์ ชั้น 11 ถ.พระราม 4 ตรงข้าม รพ.จุฬาฯ ติดกับห้างฯ โรบินสัน ตู้ ปณ.310 หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร 10331 0-2632-9800 ต่อ 1922-1926