หลายอัตรา
ตามตกลง
5 กรกฎาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
ได้รับอนุญาตว่าความ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์ในองค์กรด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ต้องขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์