1 อัตรา
ตามตกลง
4 กรกฎาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
วุฒิ ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรมฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

จังหวัด :

สุโขทัย

วิธีการรับสมัคร :

สนใจคิดต่อด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัคงานมาได้ ตามที่อยู่ของบริษัท