2 อัตรา
ตามตกลง
30 มิถุนายน 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์
มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 10 ปี

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัคงานติดต่อได้ตามที่อยู่ของบริษัท