3 อัตรา
ตามตกลง
19 มิถุนายน 2551

ลักษณะงาน

ดูแล รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ
ติตดามสินค้าเพื่อส่งมอบตามที่ลูกค้ากำหนด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
จัดทำรายงานต่าง ๆ และข้อมูลตามที่ลูกค้าร้องขอ
วางแผนทางด้านวัตถุดิบ (MRP)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี-ปริญญาโท
ปริญญาตรี-โท ด้านการขาย หรือ การตลาด หรือประสบการณ์ตรง
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รถรับส่ง, ประกันชีวิตประกันสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่าครองชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ฉะเชิงเทรา

จังหวัด :

ฉะเชิงเทรา

วิธีการรับสมัคร :

สนใจส่งใบสมัครได้ที่
-e-mail address
duangporn@cyberpax.co.th


Company Profile

123 ม. 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต. บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180 ฉะเชิงเทรา 24180 038-571590 038-571599