2 อัตรา
ตามตกลง
19 มิถุนายน 2551

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานใน Line การผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานใน Line การผลิต
มีประสบการณ์ด้านควบคุม Line การผลิต
มีภาวะผุ้นำ,ลเอียดรอบคอบ ,มีทักษะในการผลิตและสามารถสื่อสารได้ดี

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รถรับส่ง, ประกันชีวิตประกันสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่าครองชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ฉะเชิงเทรา

จังหวัด :

ฉะเชิงเทรา

วิธีการรับสมัคร :

สนใจส่งใบสมัครได้ที่
-e-mail address
duangporn@cyberpax.co.th


Company Profile

123 ม. 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต. บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180 ฉะเชิงเทรา 24180 038-571590 038-571599