1 อัตรา
ตามตกลง
13 พฤษภาคม 2553

ลักษณะงาน

จัดทำแผนงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
*ประสบการณ์ขึ้นต่ำ 3 ปีขึ้นไป
*มีความรู้ด้านกฎหมายเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
*มีทักษะในการจัดทำแผนงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
*มุมานะ ขยัน อดทน และมนษย์สัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ :

ชุดฟอร์ม / เบี้ยเลี้ยง / เบี้ยขยัน / โบนัส / เงินสงเคราะห์ / สหกรณ์ออมทรัพย์ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
*** สำนักงานกรุงเทพฯ หยุดเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจำโรงงานเลขที่ 1/1 หมู่4 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75100

จังหวัด :

สมุทรสงคราม

วิธีการรับสมัคร :

ทางจดหมาย, ทางอีเมล์ และสมัครได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้ใดสนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ ฝ่ายบุคคลบริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด เลขที่ 838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10600 โทรศัพท์ 0-24370240-9 ต่อ 412
WEBSITE : http://www.prepack.co.th
E-MAIL : napat@prepack.co.th


Company Profile

838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 และโรงงาน เลขที่ 1/1 หมู่ 4. ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 กรุงเทพมหานคร 10600 0-24370240-9 0-24393886-7