2 อัตรา
ตามตกลง
6 มีนาคม 2551

ลักษณะงาน

- ปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หากจบจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน เขียน ได้ดีเยี่ยม
- สามารถแปลบทความไทย-อังกฤษ ได้ดี และสามารถเขียนบทความได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ , มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง
- นำผลงาน หรือ Portfolio แนบมาด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หากจบจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน เขียน ได้ดีเยี่ยม
สามารถแปลบทความไทย-อังกฤษ ได้ดี และสามารถเขียนบทความได้
มีความคิดสร้างสรรค์ , มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง
นำผลงาน หรือ Portfolio แนบมาด้วย

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครทางอีเมล์: recruit@ictintegration.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ส่งใบสมัครพร้อมประวัติ เป็นภาษาอังกฤษ มาที่
recruit@ictintegration.com


Company Profile

126/21-23 สุขุมวิท 63, คลองตันเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 023902678
ตำแหน่งงานอื่น ๆ