1 อัตรา
ตามตกลง
10 มกราคม 2551

ลักษณะงาน

- ดูแลด้านการสอน และการประเมินการสอน
- พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- งานบริหารจัดการในสาขาวิชา และรายงานผลความก้าวหน้าต่อคณบดีคณะฯ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเอก ภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการจัดการ การเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยโยนก

จังหวัด :

ลำปาง

วิธีการรับสมัคร :

สามารถโทรติดต่อได้โดยตรงที่แผนกบุคคลมหาวิทยาลัยโยนก 054265170 ต่อ 122

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
มหาวิทยาลัยโยนก
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 0-5426-5170-6 ต่อ 156
โทรสาร 0-5426-5184