4 อัตรา
16,000 บาท
8 มกราคม 2551

ลักษณะงาน

กกกกกก
กกกกกก

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
เเพพพพพพพพ
หหหหหหหหหหห

สวัสดิการ :

1.iiiiii
2.dddd

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สตูล

จังหวัด :

สตูล

วิธีการรับสมัคร :

ตรง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ดดดดดดดเสสสสสสสสส


Company Profile

111 สตูล 89000 0897876008 0897876008