1 อัตรา
ตามตกลง
4 มกราคม 2551

ลักษณะงาน

Siamtouch Wireless Co., Ltd.

We are a leading multi-national mobile application service provider connecting to 500 mobile networks, supporting thousands of developers and distributors worldwide. We have been continually involved in designing and developing wireless applications and world class multimedia platform. We operate globally through provide low cost, high quality, easy to use, flexible and powerful value-added solutions specifically for clients to improve business processes effectiveness and efficiency as well as enhance customer satisfaction.

Our mobile content and services offerings are based on popular mobile messaging and internet technologies such as Short Messaging Service (SMS), Enhanced Messaging Service (EMS), Nokia Smart Messaging, Multimedia Messaging Service (MMS), Wireless Application Protocol (WAP) and Java 2 Micro Edition (J2ME).

Our application technologies support current and future network technologies such as Global System for Mobile Communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS) and Third Generation technologies (3G).

Our relationship building surrounds AIS, DTAC, Orange, Nokia, Motorola, Samsung and telecommunication vendors.

As we continuously strive to enhance our business to provide exciting, innovative and high-quality mobile entertainment to enrich people’s mobile life style with fun and enjoyment. We are expanding into Thailand to share our mobile entertainment. We are looking for most creative, brightest and most hardworking candidates to join us to establish our new operation and development branch that based in Bangkok.

Urgently Required !!!

Editor

Responsibilities:
• Artwork Layout Checking & Approving before sending to Media Agencies
• Filing the documents and all admin work
• Contents Editing & Updating (For Ring Tone, Wallpaper, Theme)
• Subscription Editor & Message Editor for Mobile Users
• Sourcing for General Office Purposes (Groceries, Stationeries).
• Translator & SMS Promotion Creator
• Copywriter in the Advertisement Page

Requirements:
• Male/Female Age 23-28 years old with Bachelor’s Degree of Marketing or Marketing Communication or any related fields
• Good computer literate (Microsoft Word, Excel, PowerPoint etc.)
• Good command in English (written & spoken)
• Creative Idea and Worldwide Knowledge
• Publishing Business Knowledge & Mobile Phone Business Knowledge would be an advantage.

--
-------------------------------------------------------
Supavarirachtsa Peerapornvitoon
HR and Admin Assistant
Siamtouch Wireless Co., Ltd.
719 KPN Tower, A3 Fl.,
B1 Zone, Rama 9 Rd., Bangkapi,
Huaykwang, Bangkok, 10320
Tel : (662) 717 1228
Fax : (662) 717 0186
M/P : (083) 919 5462
rachtsa@siamtouch.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

According to the company policy

สวัสดิการ :

According the labor law

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Bangkok

วิธีการรับสมัคร :

via the company email only


Company Profile

719 KPN Tower, A3 Fl., B1 Zone, Rama 9 Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320 กรุงเทพมหานคร 10320 (662) 717 1228 (662) 717 0186
ตำแหน่งงานอื่น ๆ