5 อัตรา
ตามตกลง
26 พฤศจิกายน 2550

ลักษณะงาน

ตรวจปรู๊ฟ คำสะกดของหนังสือ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ประวัติศาสตร์หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

ตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ (สำราญราษฎร์)

วิธีการรับสมัคร :

ส่งทาง E-mail : recruit@wpp

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Company Profile

216-220 ถ.บำรุงเมือง แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-222-4772 , 02-222-2788 , 02-225-6556-7 02-222-7408