1 อัตรา
ตามตกลง
1 สิงหาคม 2550

ลักษณะงาน

ดูแลรับผิดชอบฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม (ในระดับหัวหน้าฝ่าย) 5 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเอทานอล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.ชัยบาดาล

จังหวัด :

ลพบุรี

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครผ่านทาง จดหมาย ,
สมัครด้วยตัวเอง
หรือผ่านทาง E-mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

รับสมัครผ่านทาง จดหมาย , สมัครด้วยตัวเอง หรือผ่านทาง E-mail : piyawan@sapthip.com เท่านั้น


Company Profile

68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กรุงเทพมหานคร 10500 0-2233-2144-7