6 อัตรา
ตามตกลง
1 สิงหาคม 2550

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานภายในโรงงานผิตเอทานอล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาใกล้เคียง
มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1 – 5 ปี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่านคู่มือภาษาอังกฤษได้
มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเอทานอลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.ชับบาดาล

จังหวัด :

ลพบุรี

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครผ่านทาง จดหมาย ,
สมัครด้วยตัวเอง
หรือผ่านทาง E-mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

รับสมัครผ่านทาง จดหมาย , สมัครด้วยตัวเอง หรือผ่านทาง E-mail : piyawan@sapthip.com เท่านั้น


Company Profile

68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กรุงเทพมหานคร 10500 0-2233-2144-7