2 อัตรา
ตามตกลง
7 มิถุนายน 2550

ลักษณะงาน

วิเคราะห์ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : หญิง
อายุ : 21-25
การศึกษา : ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์

สวัสดิการ :

มีโบนัสประจำปี และประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

1 สมัครด้วยตนเอง
2 สมัครผ่าน ThaiBestJobs.Com


Company Profile

114 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-2798670 02-6169936