3 อัตรา
9,000 บาท
28 มีนาคม 2552

ลักษณะงาน

ดูแล บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ลูกค้าในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และเอกชน ในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา/เคมี/จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ
ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
รักงานขายและงานบริการ
ออกต่างจังหวัดได้
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์
ชอบพบปะผู้คนมีบุคคลิคดี
มีประสบการณ์ในงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เอกชน และราชการ

วิธีการรับสมัคร :

E-mail/สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณ๊ย์


Company Profile

694 ซ.รัชดานิเวศน์ 24 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 02-274-2456 02-274-2443