หลายอัตรา
ตามตกลง
23 เมษายน 2550

ลักษณะงาน

ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ(เครื่องมือแพทย์ หรือเวชภัณฑ์ต่างๆ)
หรือ ทำหน้าที่พยาบาล OR, ER

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ หรือใกล้เคียง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้คล่อง

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัคร(Resume)ผ่านทางอีเมล์, ไปรษณีย์ตามที่อยู่ เลขที่ 2301/2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310


Company Profile

เลขที่ 2301/2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 02-7624124 02-7624128 # 4124