8 อัตรา
8,000 บาท
8 มีนาคม 2550

ลักษณะงาน

ดูแลทำความสะอาดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ทำความสะอาดห้องนอนและห้องน้ำของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
จัดทำอาหารและล้างภาชนะของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
เป็นเพื่อนพูดคุยและคอยพยุงเวลาเดิน
ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นและจัดยา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
อายุ 25-45 ปี
ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

สวัสดิการ :

ที่พักและอาหารฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ไม่กำหนด

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์


Company Profile

1314 ซ.จรัญฯ65 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 02-4241030 02-8865597
ตำแหน่งงานอื่น ๆ