2 อัตรา
ตามตกลง
8 มีนาคม 2550

ลักษณะงาน

ตรวจสอบการบันทึกผลการตรวจสอบต่างๆ
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผน
ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
ประสบการณ์ในด้านการบริหาร 1-2ปี
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และมีทักษะในการวิเคราะห์งาน
มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ GC,Karl Fischer และ Moisture Balance

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บางปะกง

จังหวัด :

ฉะเชิงเทรา

วิธีการรับสมัคร :

ทางไปรษณีย์และอีเมลล์


Company Profile

39 หมู่5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038574642-3 038574644