หลายอัตรา
ตามตกลง
13 กุมภาพันธ์ 2550

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษาปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานอาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- - -

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงานหรืออีเมล์ ตามที่อยู่บริษัท


Company Profile

อาคารซันทาวเวอร์ส เอ (ชั้น 32) เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2273-8333ext. 3296, 3297 0-2273-8282